ثبت آگهی کالا و خدمات
اطلاعات ثبت کننده آگهی


اطلاعات اصلی

تومان
      
X

مشخصات تصویر ایده آل برای آگهی:

1 - ماکزیمم سایز فایل تصویر میتواند 5 مگ باشد و بزرگتر از آن مجاز نیست
2 - فرمت تصویر میتواند jpg , jpeg, png باشد
3 - دقت نمائید که هرچقدر تصویر آگهی واضحتر باشد بهتر استX

بستن منو

  پشتیبانی سایت :
09123085676